Biệt thự hiện đại kết hợp phong cách cổ điển, Chú Nguyễn Trung Nam


Phối cảnh mặt tiền


Phối cảnh mặt bằng tầng trệt góc 1


Phối cảnh mặt bằng trệt góc 2


Phối cảnh mặt bằng lầu 1 góc 1


Phối cảnh mặt bằng lầu 1 góc 2


Phối cảnh mặt bằng lầu 1 góc 3


Phối cảnh mặt bằng lầu 2 góc 1


Phối cảnh mặt bằng lầu 2 góc 2


Phối cảnh nhà xe


Phối cảnh cầu thang góc 1


Phối cảnh cầu thang góc 2


Phối cảnh nhà xe và cầu thang

Biệt thự hiện đại kết hợp phong cách cổ điển, Chú Nguyễn Trung Nam Phối cảnh mặt tiền Phối cảnh mặt bằng tầng trệt góc 1 Phối cảnh mặt bằng trệt góc 2 Phối cảnh mặt bằng lầu 1 góc 1 Phối cảnh mặt bằng lầu 1 góc 2 Phối cảnh mặt bằng lầu 1 […]

Tags: cột tròn / nhà 3 tầng / nhà chữ L