Biệt thự cổ điển, Anh Nguyễn Văn Út

 

Phối cảnh mặt tiền góc 1


Phối cảnh mặt tiền góc 2


Phối cảnh mặt bằng trệt góc 1


Phối cảnh mặt bằng trệt góc 2


Phối cảnh mặt bằng trệt góc 3


Phối cảnh mặt bằng lửng góc 1


Phối cảnh mặt bằng lửng góc 2


Phối cảnh mặt bằng lửng góc 3


Phối cảnh mặt bằng lầu 1


Phối cảnh mặt bằng lầu 2 góc 1


Phối cảnh mặt bằng lầu 2 góc 2


Phối cảnh mặt bằng sân thượng góc 1


Phối cảnh mặt bằng sân thượng góc 2


Phối cảnh mặt bằng sân thượng góc 3

Biệt thự cổ điển, Anh Nguyễn Văn Út   Phối cảnh mặt tiền góc 1 Phối cảnh mặt tiền góc 2 Phối cảnh mặt bằng trệt góc 1 Phối cảnh mặt bằng trệt góc 2 Phối cảnh mặt bằng trệt góc 3 Phối cảnh mặt bằng lửng góc 1 Phối cảnh mặt bằng lửng góc […]

Tags: ban công / mái thái / nhà 3 tầng