Biệt thự hiện đại, Chị Bùi Cẩm Đặng


Phối cảnh mặt tiền góc 1


Phối cảnh mặt tiền góc 2


Phối cảnh mặt tiền góc 3


Phối cảnh tổng thể


phối cảnh góc mặt bên


phối cảnh sân thượng sau góc 1


phối cảnh sân thượng sau góc 2


Phối cảnh mặt bằng trệt góc 1


Phối cảnh mặt bằng trệt góc 2


Phối cảnh mặt bằng trệt góc 3


Phối cảnh mặt bằng lầu 1 góc 1


Phối cảnh mặt bằng lầu 1 góc 2


Phối cảnh mặt bằng lầu 1 góc 3


Phối cảnh phòng khách góc 1


Phối cảnh mặt bằng lầu 1 góc 2


Phối cảnh phòng khách góc 3


Phối cảnh cầu thang


Phối cảnh bếp ăn góc 1


Phối cảnh phòng bếp ăn góc 2


Phối cảnh phòng bếp ăn góc 3


Phối cảnh phòng sinh hoạt chung


Phối cảnh phòng ngủ Master góc 1


Phối cảnh phòng ngủ Master góc 2


Phối cảnh phòng ngủ Master góc 3


Phối cảnh phòng ngủ 1 góc 1


Phối cảnh phòng ngủ 1 góc 2


Phối cảnh phòng ngủ 2 góc 1


Phối cảnh phòng ngủ 2 góc 2


Phối cảnh phòng ngủ 3 góc 1


Phối cảnh phòng ngủ 3 góc 2


phối cảnh phòng ngủ 4 góc 1


Phối cảnh phòng ngủ 4 góc 2


Phối cảnh phòng ngủ 5 góc 1


Phối cảnh phòng ngủ 5 góc 2

Biệt thự hiện đại, Chị Bùi Cẩm Đặng Phối cảnh mặt tiền góc 1 Phối cảnh mặt tiền góc 2 Phối cảnh mặt tiền góc 3 Phối cảnh tổng thể phối cảnh góc mặt bên phối cảnh sân thượng sau góc 1 phối cảnh sân thượng sau góc 2 Phối cảnh mặt bằng trệt góc […]

Tags: ban công / không gian xanh / mái thái / nhà 2 tầng / nhà có gara