Biệt thự cổ điển, Anh Lê Xuân Trường

 


Phối cảnh mặt tiền góc 1


Phối cảnh mặt tiền góc 2


Phối cảnh mặt tiền góc 3


Phối cảnh sân trước góc 1


Phối cảnh sân trước góc 2


Phối cảnh sân sau góc 1


Phối cảnh sân sau góc 2


Phối cảnh phòng khách góc 1


Phối cảnh phòng khách góc 2


Phối cảnh cầu thang


Phối cảnh bếp


Phối cảnh thiền góc 1


Phối cảnh phòng thiền góc 2


Phối cảnh phòng thiền góc 3


Phối cảnh phòng ngủ Master góc 1


Phối cảnh phòng ngủ Master góc 2


Phối cảnh phòng ngủ 1 góc 1


Phối cảnh phòng ngủ 1 góc 2


Mặt bằng trệt


Mặt bằng lầu

Biệt thự cổ điển, Anh Lê Xuân Trường   Phối cảnh mặt tiền góc 1 Phối cảnh mặt tiền góc 2 Phối cảnh mặt tiền góc 3 Phối cảnh sân trước góc 1 Phối cảnh sân trước góc 2 Phối cảnh sân sau góc 1 Phối cảnh sân sau góc 2 Phối cảnh phòng khách góc […]

Tags: mái nghiêng / nhà 2 tầng