Biệt thự cổ điển, Anh Trịnh Văn Khấn


Phối cảnh mặt tiền góc 1


Phối cảnh mặt tiền góc 2


Phối cảnh mặt tiền góc 3


phối cảnh mặt tiền góc 4


Phối cảnh mặt tiền góc 5


Phối cảnh mặt tiền góc 6


Phối cảnh mặt tiền góc 7


Phối cảnh mặt tiền góc 8


Phối cảnh phòng khách


Phối cảnh phòng ăn


Phối cảnh phòng bếp góc 1


Phối cảnh phòng bếp góc 2


Phối cảnh phòng bếp góc 3


Phối cảnh phòng thờ


Phối cảnh phòng ngủ 1 góc 1


Phối cảnh phòng ngủ 1 góc 2


Phối cảnh phòng ngủ 2 góc 1


Phối cảnh phòng ngủ 2 góc 2


Phối cảnh phòng ngủ Master góc 1


Phối cảnh phòng ngủ Master góc 2


Phối cảnh phòng vệ sinh Master góc 1


phối cảnh phòng vệ sinh Master góc 2


Phối cảnh phòng vệ sinh Master góc 3


Phối cảnh phòng vệ sinh 1


Phối cảnh phòng vệ sinh 2 góc 1


Phối cảnh phòng vệ sinh 2 góc 2


Mặt bằng

Biệt thự cổ điển, Anh Trịnh Văn Khấn Phối cảnh mặt tiền góc 1 Phối cảnh mặt tiền góc 2 Phối cảnh mặt tiền góc 3 phối cảnh mặt tiền góc 4 Phối cảnh mặt tiền góc 5 Phối cảnh mặt tiền góc 6 Phối cảnh mặt tiền góc 7 Phối cảnh mặt tiền góc […]

Tags: cổng biệt thự / không gian xanh / mái thái / nhà cấp 4 / phong cách thuần việt